Καλαντζή-Αζίζι, Α. & Ζαφειροπούλου, Μ. (2004). Προσαρμογή στο σχολείο. Πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. σ. 480

 

Περιεχόμενα

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

 

 

1.          ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΙΑΚΟΥ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

     Μ. Ζαφειροπούλου

Εισαγωγή

Βασικές αρχές του συμπεριφορισμού στην εκπαίδευση

Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης

Γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση στην εκπαίδευση

Αντί επιλόγου

Βιβλιογραφία

 

2.          ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Α.Λ.Α.Σ.): ΕΝΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Α. Ματσόπουλος

      Εισαγωγή

     Ορισμός της Αξιολόγησης Βασισμένης στη Λειτουργική  Ανάλυση της      

     Συμπεριφοράς (Α.Λ.Α.Σ.)

     Τι κινητοποιεί ένα μαθητή; Ένας χρήσιμος τομέας πληροφοριών

     Η συμβουλευτική σχέση σχολικού και εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο της  

     Α.Λ.Α.Σ.

     Συμπεράσματα και εφαρμογές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

     Βιβλιογραφία

 

  

3.          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Κ. Αγγελή & Μ. Βλάχου

Εισαγωγή

Τα προγράμματα διαμόρφωσης της συμπεριφοράς – Βασικές αρχές διαχείρισης της συμπεριφοράς

Η λειτουργική ανάλυση της συμπεριφοράς

Η αύξηση των θετικών συμπεριφορών

Η μείωση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών

Αυτοδιαχείριση – αυτορρύθμιση

Η γνωσιακή διάσταση της γνωσιακής- συμπεριφοριστικής προσέγγισης

Βιβλιογραφία

 

 

  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

 4. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ε. Γαλανάκη

Εισαγωγή

Ιδιαιτερότητες των δυσκολιών προσαρμογής στην παιδική και εφηβική ηλικία

Διάκριση των δυσκολιών προσαρμογής από την ομαλή συμπεριφορά

Βιβλιογραφία

 

Β. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

5.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Μ. Ζαφειροπούλου

Εισαγωγή

Τα χαρακτηριστικά της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής  παρέμβασης

Γενικές παρατηρήσεις και μελλοντικοί προσανατολισμοί

Βιβλιογραφία

6.  ΣΧΟΛΙΚΟ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:

ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΡΑΦΗ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Ε. Ματτή- Ζήση

Εισαγωγή

Βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των μαθησιακών δυσκολιών

Χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Βιβλιογραφία

7.          ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΗ – ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α. Γενά

Εισαγωγή

Ορισμός, χαρακτηριστικά και ταξινόμηση των παιδιών με ήπιες διαταραχές μάθησης

Βασικές προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία της τάξης

Συμπεράσματα και προοπτικές

Βιβλιογραφία

 

Γ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

8. ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΟΣΕΚΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α. Καλαντζή – Αζίζι & Ε.Χ. Καραδήμας

Εισαγωγή

ΔΕΠΥ: Ορισμός, περιγραφή και επιδημιολογικά στοιχεία

Η αναπτυξιακή εικόνα και η καθημερινή ζωή των παιδιών με δυσκολίες απροσεξίας και υπερδραστηριότητας

Αιτιολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εκδήλωση της ΔΕΠΥ

Παρέμβαση στα προβλήματα που σχετίζονται με την απροσεξία και την υπερδραστηριότητα

Παράδειγμα εφαρμογής συνδυασμένων προγραμμάτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ

Σύνοψη και τελικά συμπεράσματα

Παράρτημα: Φαρμακευτική αγωγή του παιδιού με ΔΕΠΥ

-Ενημερωτικό δελτίο για εκπαιδευτικούς

Βιβλιογραφία

9. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Φ. Μόττη-Στεφανίδη, Α.Χ. Παπαθανασίου & Σ. Λαρδούτσου

Εισαγωγή

Ορισμοί του φαινομένου της επιθετικότητας

Εξελικτική πορεία του φαινομένου της επιθετικότητας των διαταραχών διαγωγής

Θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της επιθετικότητας

Παράγοντες επικινδυνότητας για τις διαταραχές διαγωγής

Αντιμετώπιση του φαινομένου της επιθετικότητας στα σχολεία

Βιβλιογραφία

 

Δ. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

10.      ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΦΟΒΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Ι. Μπίμπου – Νάκου

Εισαγωγή

Ορισμός των δυσκολιών άγχους/ φοβίας

Σχολείο και διαταραχές άγχους / φοβίας

Η εκδήλωση του άγχους και της φοβίας

Η συχνότητα των προβλημάτων άγχους

Παράγοντες που ερμηνεύουν την εμφάνιση άγχους / φοβίας στα παιδιά

Η σημασία της ανάπτυξης στην εκδήλωση άγχους και φοβίας

Γνωστική προσέγγιση

Αντιμετώπιση άγχους και φοβίας στο σχολείο

Κριτικές παρατηρήσεις για το άγχος στα παιδιά και τους εφήβους

Βιβλιογραφία

 

11.ΣΥΣΤΟΛΗ, ΝΤΡΟΠΑΛΟΤΗΤΑ, ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Ε. Αργυρακούλη

Εισαγωγή

Ορισμός: Τι είναι η δειλία;

Αντιμετώπιση της δειλίας;

Παράρτημα βιβλιογραφίας

 

12.ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ

Γ. Κλεφτάρας

Εισαγωγή

Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά της κατάθλιψης

Το παιδί με καταθλιπτικά συμπτώματα και η αντιμετώπισή του στο σχολείο

Βιβλιογραφία

 

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ: ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

13.ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

Ε. Σοφιανίδου

Εισαγωγή

Θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της σχολικής διαρροής

Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα

Στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης

Στοιχεία γνωσιακού συμπεριφορισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής

Βιβλιογραφία

14.      ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Ε.Χ. Καραδήμας

Η έννοια του στρες

Η διαχείριση τους στρες

Επίλογος

Βιβλιογραφία

15.      Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε. Σοφιανίδου

Εισαγωγή

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση ενός προγράμματος οργάνωσης της μελέτης

Γενικό πλάνο για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων μελέτης

Εφαρμογές γνωσιακού – συμπεριφοριστικού τύπου στη διαμόρφωση προγραμμάτων οργάνωσης της μελέτης

Βιβλιογραφία

16.      ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σ. Τριλίβα & G. Chimineti

Εισαγωγή

Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες: Ένα πλαίσιο για τη θετική ανάπτυξη

Εθελοντικές δραστηριότητες και προγράμματα μάθησης που συγχρονίζονται με την προσφορά υπηρεσιών

Εφαρμογές στη σημερινή Ελλάδα

Μια σειρά δραστηριοτήτων προσφοράς υπηρεσιών στην κοινότητα

Συμπεράσματα

Παράρτημα 1: Δικτυακοί τόποι σχετικοί με ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τον εθελοντισμό

Παράρτημα 2: Οργανώσεις φιλανθρωπίας και ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα

 

Βιβλιογραφία